Slovanské hradiště v Mikulčicích

Nejvýznamnější archeologické naleziště v České republice nalezneme 6 km JZ od Hodonína. Zde, v Dolnomoravském úvalu na řece Moravě, se nachází Mikulčice. V místě zvaném Na valech bylo na pravém břehu řeky Moravy od r. 1954 postupně odkryto slovanské blatné hradiště, chráněné původně rameny řeky. Nálezy byly v odborných kruzích natolik ohromující, že už po necelých devíti letech od zahájení…