Říčka

Říčka je potok, který pramení u Račic v jižní části Konické vrchoviny. Jeho pouť končí jižně od Brna v řece Litavě u Měnína. Délka toku je 36,5 km, z toho asi 0,5 km pod povrchem v jižní části CHKO Moravský kras. Od nádrže Pod Hádkem až k ponoru má místní název Hádecký potok. V pozemí přitéká zleva Hostěnický potok, který je…