Moravské kartografické centrum Velké Opatovice

Expozice Moravského kartografického centra se nachází v rekonstruované části zámku ve Velkých Opatovicích. Expozice předkládá návštěvníkovi historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografické zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku. Ústředním exponátem je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zaujímá cca 110 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty jsou…