Macocha

Macocha – nejznámější propast na Moravě a patrně i ve střední Evropě, se nachází v severní části CHKO Moravský kras, cca 7 km jižně od obce Sloup. Vznikla destrukcí skalního předělu dna stropu rozsáhlé jeskyně. Ponorná říčka Punkva, která protéká dnem propasti, vzniká soutokem celé řady ponorných vodotečí, které protékají na území vápenců od severu a…