Lednice

Na pomezí Moravy a Rakouska, v povodí Dyje mezi Mikulovem a Břeclaví, na místě původní tvrze, existující už před r. 1222, kdy se datuje první zmínka o Lednici v listině olomouckého biskupa Roberta, a také na místě pozdějšího hradu, byla v poslední čtvrtině 17. stol. zbudována reprezentativní letní rezidence Lichtenštejnů. Zámek je vrcholným dílem romantické architektury u…