Klášter Porta Coeli

Raně gotický cisterciácký klášter Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova, od r. 2010 je prohlášen Národní kulturní památkou. Klášter byl založen Konstancií Uherskou, královnou – vdovou po Přemyslu Otakarovi I., a vystavěn v letech 1233-1239, také za podpory jejích dvou synů, krále Václava I. a markraběte moravskéhoPřemysla. Po své smrti v roce 1239 byl Přemysl v tomto klášteře také…