Galerie Rudolfa Březy v Podolí u Brna

Východně od Brna, ve vzdálenosti 8 km, na severním okraji Slavkovského bojiště a jižním okraji Drahanské vrchoviny, v údolí Říčky, leží obec Podolí. Obec je připomínána v roce 1237, ovšem archeologické nálezy dokládají nad obcí lokality tzv. bohunicienu z poč. mladšího paleolitu. V zahradách domů v jižní části obce prokopáno rozsáhlé pohřebiště (přes 100 žárových hrobů), které dalo název jihomoravské…