Pernštejn

2 km Z od obce Nedvědice, v Nedvědické vrchovině, na táhlém hřbetu nad soutokem Nedvědičky se Svratkou, se rozkládá Národní kulturní památka, majestátný hrad Pernštejn. Rodové sídlo předního moravského rodu Pernštejnů patří dnes mezi nejmohutnější a nejlépe dochované hrady v České republice. Jádro hradu z 2. pol. 13. stol. bylo přestavováno a rozšiřováno Vilémem z…