Slovanské hradiště v Mikulčicích

Nejvýznamnější archeologické naleziště v České republice nalezneme 6 km JZ od Hodonína. Zde, v Dolnomoravském úvalu na řece Moravě, se nachází Mikulčice. V místě zvaném Na valech bylo na pravém břehu řeky Moravy od r. 1954 postupně odkryto slovanské blatné hradiště, chráněné původně rameny řeky. Nálezy byly v odborných kruzích natolik ohromující, že už po necelých devíti letech od zahájení výzkumných prací, v r. 1962, byl areál prohlášen Národní kulturní památkou. Pro stálou muzejní expozici v pavilonech i v terénu se v té době vžil název Národní kulturní památník Mikulčice – Valy (NKP).

Hradiště bylo založeno v 7. stol., a v 9. a 10. stol. se zde již rozkládalo bohaté město Velkomoravské říše. Ze zděných staveb byly nalezeny základy velmoženského paláce, 12 kostelů (9. stol.), z nichž pět leželo v areálu knížecí akropole.  Byly odkryty tři mosty, a 2 500 hrobů. Město bylo nejen významným mocenským, ale také snad ještě významnějším duchovním centrem Velkomoravské říše. Nálezy dokládají, že hradiště bylo obydleno v 10. – 11. stol., tedy i po zániku Velkomoravské říše.

Bylo odkryto několik hrobek patřících významným představitelům vládnoucí vrstvy Velké Moravy, pravděpodobně i některým z Mojmírovců. V některých místech hustota a vzájemné překryvy hrobů svědčí o značné intenzitě pochovávání, tedy i o poměrně vysoké hustotě obyvatelstva. Pohřebiště vyniká množstvím bohatých hrobů s meči, zlatými a stříbrnými šperky a honosnými soupravami opaskových kování a stříbrných a litých bronzových nákončí s figurativními výjevy, zlatými gombíky. Byla nalezena i řada předmětů denního života. K nejatraktivnějším patří drahocenné šperky a další ozdoby oděvu, výstroje a výzbroje. K cenným nálezům patří zejména stříbrný závěsný křížek s postavou Krista a zlatý solidus byzantského císaře Michaela III.

Informaci o expozici v Mikulčicích, otevírací době a cenách vstupného naleznete zde.

Tip na výlet: K cíli se nabízí výlet pěšky nebo na kole. Od vlakového nádraží v Lužici k Slovanskému hradišti v Mikulčicích vyrazíme z obce Lužice (0 km) po modré turistické značce přes obec Mikulčice (2,5 km). Zde se jistě vyplatí trochu se zdržet. V kostele Nanebevzetí Panny Marie spatříme unikátní bytelný oltář z dubových kmenů nalezených v korytě Moravy. Před kostelem stojí barokní sochy sv. Oldřicha a sv. Jana Nepomuckého.  Kaple sv.Rocha u hřbitova je natolik unikátní, že byla prohlášena podobně, jako nedaleké hradiště, národní kulturní památkou. Je vyzdobena malovaným slováckým žudrem, stejně jako fara a budova obecního úřadu na návsi. Obec opustíme nadále po modré značce rovinou po kvalitní silnici. Čeká nás příjemná procházka přírodním parkem Mikulčický luh, mezi lužními loukami a lesem se solitéry osamoceně rostoucích listnatých stromů. Cesta končí u Slovanského hradiště (6 km). I se zpáteční cestou nás čeká 12 km. K tomu je třeba přičíst několik set metrů při prohlídce archeologického naleziště. Turistická mapa.

Foto: http://www.mikulcice-valy.info
Integrovaný dopravní systém: Z Brna do Břeclavi vlak linky R5, zde přestup na vlak linky S9 do Lužice, nebo na autobus č. 572 do Mikulčic.

Doprava autem: Z Brna do Břeclavi 48 km po dálnici D2, zde odbočíme na silnici č. 55 na Hodonín, u Mikulčic pak vpravo přes přejezd a dále dle značení k Velkomoravskému hradišti. Celkem cca 70 km, asi 50 minut.