Rosice

Zámek Rosice leží pouhých 17 km Z od Brna ve stejnojmenném městě v tzv. rosicko-oslavanské pánvi. Nezapře bohatou a zajímavou historii, ovlivněnou významným šlechtickým rodem Žerotínů, z nichž Karel st. ze Žerotína – moravský zemský hejtman a humanista, zvolil Rosice za své hlavní sídlo.

Rozsáhlý renesanční zámek je dominantou západní části města. Stojí na místě původního hradu, vybudovaného zřejmě již ve 13. stol. Bohušem a Hartmanem z Rosic. Na hradě se vystřídalo několik majitelů, jeho přestavbu na zámek zahájili páni z Lipé a dokončil Jan starší ze Žerotína, který zámek koupil v r. 1562. V tomto období se Rosice stávají centrem náboženské obce moravských bratří. Rosice po něm zdědil syn, již zmíněný Karel starší ze Žerotína, který po dosažení zletilosti r. 1588 převzal správu majetku. Postupem času se stal vůdcem stavovské opozice na Moravě. V r. 1611 proběhla v zámku význačná jednání moravské šlechty, na nichž bylo rozhodnuto o jejím vystoupení proti Rudolfu II. Po bitvě na Bílé hoře spravoval rosické panství Žerotínův úředník, Ondřej Číhal Krhovský. V důsledku protireformačních nařízení prodal Karel st. ze Žerotína roku 1628 celé panství Albrechtu z Valdštejna, ten hned následujícího roku prodal panství hraběti Janovi Baptistovi z Werdenberka. K barokním úpravám interiérů a budov na předzámčí došlo v pol. 18. stol. za Haušperských z Fanalu, kteří také v místech zrušeného opevnění zřídili zahradu.

Vlastní zámek je přístupný po mostě přes příkop. Tvoří jej dvoupatrová čtyřkřídlá budova kolem nádvoří, do něhož se západní a severní křídlo otevírá dvoupatrovou arkádou. Na severozápadní straně je zámek obklopen udržovaným vzrostlým parkem, vybízejícím ke krátké procházce.

Interiéry zámku jsou postupně péčí města opravovány a zpřístupněny veřejnosti. Oficiální informace o historii zámku, otevírací době, cenách vstupného, a další naleznete zde.

Tip na výlet: Při návštěvě Rosic se nabízí absolvovat cca 5 km místní naučnou stezku „Rosickou historií..“ . Včetně úvodního panelu č. „0“  na nádraží má stezka celkem 13 zastávek. Dvanáct panelů naučné stezky s názvem Rosickou historií seznámí návštěvníky Rosic s historií kulturních památek a zajímavých rosických zákoutí či osobnostmi s Rosicemi spjatými. Procházku lze případně rozdělit na dva samostatné okruhy. Zastávky NS: 1. Radnice, rosická kašna a socha Živěny, kříž na náměstí, 2. Trestní právo v Rosicích, pranýř – sloup hanby, rosické schody, 3. Kostel sv. Martina, 4. Starý pivovar, letní karneval, Pendrov, 5. Rosická sklárna, 6. Kaple Nejsvětější trojice, křížová cesta, 7. Včelařský spolek, včelařské muzeum, 8. Kellnerův mlýn, Kellnerova vila, 9. Kamenný most, vodovod, ostrůvek, 10. Zámecký park, 11. Zámek, 12. Rahnův palác, kaple s rodinnou hrobkou, těžba uhlí. Jednotlivé tabule – popisky naučné stezky „Rosickou historií…“ lze číst zde.

 

Integrovaný dopravní systém: Z Brna do Rosic lze využít vlaky linky S4, nebo autobusy linky č. 405 nebo 406.

Doprava autem: Z Brna po dálnici D1, dálnici opustit na sjezdu (exit 182 Kývalka) a po silnici č. 23 pokračovat do Rosic. Vzdálenost z centra Brna do centra Rosic cca 19 km, jízdní doba cca 16 minut. Alternativně lze z Brna jet po silnici 602 přes Bosonohy, Popůvky a Kývalku, odtud po silnici č. 23 do Rosic. Výhodou této alternativy je, že není třeba mít dálniční známku.