Říčka

Říčka je potok, který pramení u Račic v jižní části Konické vrchoviny. Jeho pouť končí jižně od Brna v řece Litavě u Měnína. Délka toku je 36,5 km, z toho asi 0,5 km pod povrchem v jižní části CHKO Moravský kras. Od nádrže Pod Hádkem až k ponoru má místní název Hádecký potok. V pozemí přitéká zleva Hostěnický potok, který je ponorný od Hostěnického propadání.

 

Pro svou malebnost a romantiku má údolí Říčky značný turistický a rekreační význam. Snadná dopravní dostupnost z Brna a přírodní krásy činí turisticky nejoblíbenějším úsek z obce Ochoz u Brna do Mariánského údolí, kde v úseku mezi Hádkem a Vrchním mlýnem (dnes zv. též Kaprálův) jsou vyvinuty hlavní krasové jevy.  V okolí rozcestí u Ochozské jeskyně se nachází několik dalších jeskyní: Pekárna, obývaná lovci mamutů před 50 000 – 20 000 lety  (přístupná jen malý kousek od rozcestí z odbočky ze žluté značky), Malčina, Netopýrka a Švédský stůl, obydlena již neandrtálci před 100 000 lety. Ve vyšším horizontu nad Ochozskou jeskyní jsou jeskyně Adlerova, Jezevčí a Křížova.

Ochozská jeskyně je nejrozsáhlejší jeskyní v jižní části Moravského krasu, je 3,5 km dlouhá. Celková délka známých chodeb v Ochozské jeskyni dosahuje kolem 1 750 m. V letech 1965 – 1976 byla Moravským zemským muzeem zpřístupněna k netradičním prohlídkám. Návštěvníci si svítili karbidovými lampami.  Nyní nepřístupná vzhledem k nestabilním změnám v režimu spodních vod a častým záplavám. Jeskyně je zpřístupněna pouze několikrát do roka a to za dohledu jeskyňářů. Dosud neznámým podzemním řečištěm zde protéká Hostěnický potok. Za vysokých stavů protéká potok korytem na dně jeskyně, vytéká ven vchodem a vlévá se do Říčky.

Níže na Říčce se rozkládají tři vodní nádrže: U Kadlecova mlýna, Pod hrádkem a Muchova bouda (někdy se nazývají pouze Horní, Prostřední a Dolní nádrž), přičemž na pahorku mezi nádržemi Pod hrádkem a Muchovou boudou se nachází zřícenina hradu Horákov. Níže po toku potoka se pak nachází údolí vedoucí východně od Brna-Líšně, které se nazývá Mariánské. Na hřebenu na pravém břehu leží rozlehlé hradiště Staré zámky, osídlené prakticky nepřetržitě od mladší doby kamenné přes bronzovou po halštatskou.


Tip na výlet:
 Výše popsané údolí Říčky lze projít z obce Ochoz u Brna (zastávka autobusu u obecního úřadu) do Mariánského údolí (MHD). Jedná se o příjemnou, jen mírně náročnou cca 10 km dlouhou vycházku klikatícími se, lesy sevřeným údolím. Značnou část cesty jdeme naučnou stezkou Říčky. Výlet zahájíme v obci Ochoz. V obci můžeme věnovat pozornost farnímu kostelu sv. Václava, postavenému r. 1606, obnovenému raně barokně v l. 1658 – 59 a r. 1844. Obec leží při západním okraji vápencového území, při styku vápenců s podložími klastiky a brněnskou vyvřelinou. Geologové nás obeznamují poznatkem, že právě zde se pod vápence noří mohutná řícmanicko – ochozská elevace, tvořená horninami brněnského masivu. Území vápenců se v těchto místech nápadně zužuje a tvoří i hydrologickou hranici mezi střední a jižní částí území.
Zde je kilometrovník: Ochoz u Brna – Ochozská jeskyně, rozc. (1,5 km) – Horní mlýn (2,5 km) – Říčky, koup. (4 km) – Muchova bouda, samoobslužný bufet (6 km) – Líšeň, Mariánské údolí, MHD (9,5 km). A zde je mapa.
Integrovaný dopravní systém: Z Brna – Staré Osady do obce Ochoz u Brna nás dopraví autobus linky č. 201. O víkendech jezdí jednou za hodinu. Z Mariánského údolí po skončení výletu nás dopraví zpět autobus linky č. 55. Ten jezdí zhruba po deseti minutách. Můžeme na zastávce Mifkova přestoupit na tramvaj č. 8, nebo se dopravit až na Starou Osadu.