Pernštejn

2 km Z od obce Nedvědice, v Nedvědické vrchovině, na táhlém hřbetu nad soutokem Nedvědičky se Svratkou, se rozkládá Národní kulturní památka, majestátný hrad Pernštejn. Rodové sídlo předního moravského rodu Pernštejnů patří dnes mezi nejmohutnější a nejlépe dochované hrady v České republice.
Jádro hradu z 2. pol. 13. stol. bylo přestavováno a rozšiřováno Vilémem z Pernštejna a jeho syny od 2. pol. 15. stol. do 1. pol. 16. stol. Pozdně gotické opevnění patří k největším u nás. Zámecká kaple z r. 1570 byla upravena r. 1637. Od pol. 16. stol začal politický a hospodářský sestup Pernštejnů. Hrad prodali v r. 1596 Pavlu Katarinovi z Kataru. Ten však hrad vlastnil jen krátce a v roce 1608 se stává majitelem Adam Lev Licek z Rýzmburka. Od r. 1625 hrad získávají Lichtenštejnové. V r. 1645 byl Pernštejn marně obléhán Švédy. R. 1710 bylo panství prodáno Františku Stockhammerovi, a r. 1793 novému majiteli Ignácu Schrofflovi z Mannsberka. Posledními majiteli hradu před jeho znárodněním byli Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle v l. 1828 – 1945. V interiérech vnitřního hradu, upravovaných v 18. a 19. stol., byla v roce 1971 dokončena instalace navozující prostředí středověkého hradu s dílčími úpravami v renesanci, baroku, rokoku, klasicismu a romantismu. Další informace zde.

 

Tip na výlet: Z Tišnova až do Nedvědice podél řeky Svratky vede červená turistická značka. Nenáročná cesta prochází velmi pěkným údolím podél železniční trati. Turisté se tak mohou podle svých sil rozhodnout, z které železniční zastávky chtějí k hradu Pernštějn vyrazit. Zda z Tišnova (20 km), Štěpánovic (16 km), Borače (12 km), Doubravníka (6,5 km) nebo Nedvědice (2 km po žluté).

Doubravníku se zastavíme farního, původně klášterního kostala Povýšení sv. Kříže. Kostel je poprvé připomínán v r. 1208. Dnešní podobu získal v l. 1535 – 1557; byl určen za pohřební kostel Pernštejnů. Barokní věž je z r. 1792. Při kostele, jehož hlavní architektonické části jsou postaveny z nedvědického mramoru, stojí dnes neogotická hrobka Mitrovských z r. 1867; v interiéru hodnotné barokní zařízení.

Černvíru nás pak uchvátí krytý trámový most přes řeku Svratku, který pochází z roku 1718. Je 32 m dlouhý a jeho šířka je 2,6 m. Je nejstarším objektem svého druhu na Moravě a je technickou památkou.
Integrovaný dopravní systém: Z Brna hl. nádraží pojedeme vlakem linky S3, v Tišnově přestoupíme na vlak linky S31. Do Nedvědice potřebujeme jízdenku z centra Brna na 7 pásem. Lze kombinovat s brněnskou předplatní časovou jízdenkou na pásmo 100+101 + jednorázová jízdenka na 5 pásem (informace pouze orientační, bez záruky). Info o dopravě a cenách viz zde.

Autem: Z Brna po silnici I/43 do Kuřimi, pokračujeme po silnici 385 do Tišnova, a nakonec po silnici 387 do Nedvědice. V Nedvědici sledujeme značení směr Pernštejn. GPS: 49° 27′ 3.2″N, 16° 19′ 6.47″E , Orientační vzdálenost a doba jízdy z centra Brna: 43 km; 51 min.