Náměšť nad Oslavou

Na řece Oslavě, na severním okraji Znojemské pahorkatiny, 18 km V od Třebíče, leží nad městem, barokně upravený renesanční zámek Náměšť nad Oslavou.

Původní hrad ze 2. pol. 13. stol., jehož pozůstatkem je do dnešního renesančního zámku zakomponovaná válcová věž z lomového kamene, přestavěli Žerotínové, příznivci Jednoty bratrské. Od r. 1530 zde měla Jednota slavnou tiskárnu, v níž byla v r. 1533 vydána prvá česká gramatika autorů Václava Beneše Optáta z Telče a Petra Gzela z Prahy. V řadě majitelů zámku byl také významný moravský šlechtic, politik, spisovatel a představitel moravského zemského patriotismu Karel st. ze Žerotína. PoBílé hoře byl nucen stáhnout se do ústraní, a prodal zámek svému švagru Albrechtu z Valdštejna, jehož sestra Anna z Valdšejna byla jeho třetí manželkou. Albrecht z Valdštejna byl nejen vynikající vojevůdce, ale také zdatný obchodník a finančník. Náměšť během jednoho roku prodal Werdenberkům. Dalšimi majiteli zámku se stali od r. 1752 Haugvicové z Biskupic.

Zámek, který je dominantou na návrší nad městem, je proslulý vzácnými tapisériemi v interiérech, a movitými sbírkovými předměty, např. vybraným nábytkem, obrazy, lustry, porcelánem, cínem, koberci či kachlovými kamny. Sbírka tapisérií obsahuje 24 kusů od renesance do 19. stol.. V knihovně je cenná výzdoba klenby manýristickými štukovými freskami s mytologickými a alegorickými náměty. Návštěvníky zaujme vstupní historická expozice.

Informace o otevírací době, vstupném a kulturních akcích zde.

Tip na výlet: po prohlídce zámku v Náměšti nad Oslavou doporučuji uskutečnit pěší výlet do Velké Bíteše,  Ze zámku v Náměšti (0 km) vyrazíme po žluté značce k rozcestí Bába (1,6 km). Zde se napojíme na červenou turistickou značku, po které budeme pokračovat až do cíle naší cesty. Po levém okraji lesa nás značení přivede k okresní silnici a po ní do Jinošova (4 km). V obci nás upoutá farní kostel sv. Petra a Pavla, v jádře gotický, upravený v 16. stol., s věží z 18. stol. Poblíž Jinošova se nachází empírový zámek, zvaný Schönwald, postavený v r. 1827 podle projektu věhlasného architekta Josefa Kornhäusela z Vídně. Dnes slouží jako ústav sociální péče pro dospělé muže. Z Jinošova nás značka povede ven z města směrem na Pucov, ze silnice však záhy odbočíme vpravo směrem k rybníku Bělizna (6,5 km), kde je možno naplánovat koupání. Rybník byl v roce 2004 důkladně opraven a odbahněn. Pokračujeme ke Klusácké aleji (8,7 km). Cesta nás dále povede pod dálnici D1 (10,6 km) a dolů na náměstí ve Velké Bíteši (12,1 km). Zde výlet zakončíme. Na náměstí se můžeme občerstvit v některé z vyhlášených restaurací, a ještě pověstnější cukrárně, na jejíchž stěnách se stkví řada diplomů z cukrářských soutěží.

Foto: Vít Luštinec, www.wikipedia.cz . Licence.

Integrovaný dopravní systém: Z Brna do Náměště nad Oslavou a zpět se lze dopravit vlakem linky S4. Pokud absolvujeme výlet do Velké Bíteše, do Brna nás po skončení výletu odveze autobus linky 401.

Doprava autem: Z Brna na Kývalku po dálnici D1 (exit 182), a dále přes Rosice do Náměště nad Oslavou po silnici č. I/23. Vzdálenost trasy 39 km, doba jízdy cca 32 minut.