Moravské kartografické centrum Velké Opatovice

Expozice Moravského kartografického centra se nachází v rekonstruované části zámku ve Velkých Opatovicích. Expozice předkládá návštěvníkovi historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografické zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku.
Ústředním exponátem je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zaujímá cca 110 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty jsou faximile rukopisných topografických map, rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků.

V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici jsou dále vystaveny faximile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. Součástí expozice je doprovodný vzdělávací program pro děti na téma výroba map a moderní metody kartografie.

Expozici ve spolupráci s městem Velké Opatovice a Moravským zemským archivem autorsky realizovalo Národní zemědělské muzeum Praha v roce 2007. Výstava se umístila na 2. místě v národní soutěži muzeí a galerií Gloria Musaealis v kategorii Počin roku. Jedná se o ocenění, které uděluje ministr kultury jednou v roce vskutku nejlepším projektům z mnoha set realizovaných. Moravské kartografické centrum je považováno za unikátní projekt nejen v celé ČR, ale i v Evropě.

Původně nevelký barokní zámek byl rodem Věžníků poč. 18. stol. postaven na místě horní tvrze (existovala i dolní tvrz). Existence obou tvrzí je doložena ve 14. stol. Salm-Neuburkové přestavěli zámek v rozsáhlou pozdně barokní přízemní stavbu. Tato přestavba je doložena letopočtem 1757 uvedeným na vstupním portále. Poslední přestavba byla v roce 1913. V l. 1797 – 1945 vlastnili zámek Herbeštejnové. V l. 1908 – 1911 byla přistavěna secesní věž a vybudováno mansardové patro. 2. ledna 1973 částečně vyhořel. Dostavba pod názvem Fosili podle návrhu Ing. Zdeňka Fránka byla zahájena v roce 1990. V roce 2008 byla  rekonstrukce této části zámku dokončena a je v ní umístěno Moravské kartografické centrum.

V současné době má také v zámku vyhrazeny prostory Památník města s pamětní síní ak. sochaře K. Otáhala, který ve Velkých Opatovicích žil 30 roků. V okolí zámku se rozprostírá na 6 hektarech krásný park se vzácnými dřevinami a sochou B. Smetany v nadživotní velikosti od ak. soch. K. Otáhala. Je zde i areál letního kina.

Tip na výlet: Z Velkých Opatovic se nabízí středně obtížný výlet do Letovic o celkové délce 16 km. Vydáme se po červené zn. prudkým stoupáním, při kterém ihned na začátku trasy na kopci zvaném Na šraňkách se napojíme na naučnou stezku Hanýsek, která jde společně s červenou, překonáme převýšení 132 m k Opatovickému hradisku, což jsou zbytky prastarého opevnění na kopci Hradisko ve výšce 513 m.n.m. Těsně pod Hradiskem míjíme reliéfy básníka Petra Bezruče a skladatele J.B.Foerstra vytesané do skály ak. sochařem Karlem Otáhalem. Poté se vrátíme asi 200 m zpět k reliéfům, a tedy na trasu, a pokračujeme klesáním okolo Františkova pramene, nedaleko zaniklých lázní z roku 1839, do Velké Roudky  (3,5 km). Odtud nás lesními cestami čeká stoupání lesem, který je místními nazýván U luže a Kopaniny, vystoupáme z nadm. výšky 435 m do výšky 540 metrů ke skalnímu útvaru „Kamenná svatba“, kouzelnému místu spojenému s pověstí o zkamenělé svatbě. Při troše fantazie uvidíme v pískovcových balvanech koňská spřežení a svatební kočáry. Poté se s naučnou stezkou rozloučíme, stále pokračujeme po červené, a sestoupíme do obce Kochov (10,5 km) a Kladoruby (12,5 km). Zde se napojíme na modrou, a pokračujeme okolo letovického koupaliště k nádraží do Letovic (16 km).

Integrovaný dopravní systém: Z Brna do Skalice nad Svitavou doporučuji použít vlak linky S2. Ve Skalici nad Svitavou přestoupit na vlak linky S21 do Velkých Opatovic. Tímto spojem strávíte v dopravních prostředcích nejméně času, je nejrychlejší. Pokud Vám toto spojení nevyhovuje, lze také vyhledat jiná spojení, např. z vlaku linky S2 lze přestoupit ve Skalici nad Svitavou na autobus linky 251, nebo v Letovicích na autobus linky 271 nebo 272.

 

Autem: Z Brna po silnici I/43 směr Svitavy do Letovic, v Letovicích mírně vpravo po silnici II/368 směr Moravská Třebová, 5 km za Letovicemi v obci Chlum odbočit vpravo na silnici II/372 směr Jevíčko. Po 7 km jsme ve Velkých Opatovicích.