Lokte, libry, žejdlíky … kterak se kdysi měřilo a vážilo

Muzeum v Ivančicích připravuje v termínu od 16.3. do 29.5.2011 ve spolupráci se soukromým sběratelem Ing. Petrem Cikrle, Ph.D. a Muzeem města Brna výstavu „Lokte, libry, žejdlíky … kterak se kdysi měřilo a vážilo.“

Výstava to může býti nepochybně zajímavá. Vždyť čtenář si zajisté ze školy vzpomene, že žejdlík je stará česká objemová jednotka používaná jak pro kapaliny tak pro sypké látky. Ačkoliv se jedná o dosti zastaralý výraz, v dnešní češtině se slovo občas používá i v běžné hovorové mluvě – zajít si na žejdlík piva – viz slova známé české písně: Tomáš Garrigue Masaryk, chodil s náma na žejdlík, to si nikdo z dnešních prezidentů už nemůže dovolit…

Naproti tomu loket je délková míra, používaná již od starověku, její existence je doložená v Egyptě, Mezopotámii (2000 let př. n. l.), Perské říši, Řecku i dalších zemích. Díky své jednoduchosti a potřebě pouhé vlastní ruky k měření se začal v minulosti používat nezávisle na sobě v různých oblastech světa. Ve středověku bylo velmi častým jevem, že každá země a i každé větší obchodní město mělo svojí vlastní délku loktu. Proto se stalo zvykem, že na náměstích býval kov o délce loktu zazdíván pro případné spory. Až do 19. století zůstával loket jednou z nejdůležitějších délkových měr, postupně byl však ve většině zemí světa nahrazen metrickými jednotkami.

 

Nu, a libra je označení jednotky hmotnosti. Tento název ale měla řada různých jednotek. Např. Libra britská = 0,453 592 37 kg se stala základní jednotkou soustavy avoirdupois.Libra česká = 0,513 kg. 120 liber tvoří centnýř, tj. 61,56 kg. Libra celní pak činí 0,5 kg. Libra lékárnická = 0,420 045 kg atd. Mohli bychom jmenovat i libru lodní, dánskou, moravskou, či libru pražskou, slezskou, a v neposlední řadě zajisté i libru vídeňskou, ruskou nebo římskou.

Výstava se koná ve výstavní galerii Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích. Přijměte tedy pozvánku na tuto zajímavou výstavu. Bližší informace o místě konání výstavy, otevírací době a cenách vstupného naleznete na stránkách Muzea v Ivančicích. Po výstavě můžete vyrazit podle našeho tipu na výlet.