Lednice

Na pomezí Moravy a Rakouska, v povodí Dyje mezi Mikulovem a Břeclaví, na místě původní tvrze, existující už před r. 1222, kdy se datuje první zmínka o Lednici v listině olomouckého biskupa Roberta, a také na místě pozdějšího hradu, byla v poslední čtvrtině 17. stol. zbudována reprezentativní letní rezidence Lichtenštejnů. Zámek je vrcholným dílem romantické architektury u nás, s velkolepě pojatým zámeckým parkem. Za dnešní neogotický vzhled z l. 1846 -56 vděčí zámek Lichtenštejnům, kteří panství spravovali po dobu téměř 700 let už od roku 1249, kdy je rodu svěřil markrabě Přemysl.
Bližší info o zámku Lednice zde.

Tip na výlet:   Lichtenštejnové měli Lednici za své letní sídlo. Své stálé sídlo měli ve Valticích, kam se na zimu vraceli. V okolí Lednice vybudovali mnoho „umělých“ staveb, zejména empírových pavilonů, které nesloužily jiné praktické funkci, nežli byly zbudovány pro zpestření krajiny a potěchu oka, případně pro zábavu panstva a jejich hostů. Návštěvník zámeckého parku tedy využije procházku okolo akvaduktu k minaretu a zpět k zámku. Využít může v jednom směru mezi zámkem a minaretem také jízdu kočárem, v opačném pak plavbu lodí.

Doporučit ovšem můžeme především výlet, který nám nejlépe představí systém lichtenštejnských pavilonů. Právě celý systém jedinečné krajinné architektury je od roku 1996 jakožto součást Lednicko-valtického areálu zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Vyrazíme po červené turistické značnce k zámečku Rendez-vous (u Valtic). Značka nás povede okolo železniční stanice v Lednici (700 m) a dále k hrázi (2 km) mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem. (Na začátku hráze můžeme odbočit vpravo po žl. zn., a asi po 300 metrech si prohlédnout na břehu rybníka Rybniční zámeček – drobnou klasicist. jednopatrovou budovu z r. 1816 (J. Kornhausel). Pak se vrátíme zpět a pokračujeme v chůzi na hráz. Na konci hráze (3 km) máme možnost odbočit vlevo po žl., jít okolo Vyhlídky a asi po 1200 m si prohlédnout pseudoantický Apollonův chrám z r. 1817 (J. Kornhausel), pak se vrátit k hrázi k červené značce). Od hráze pokračujeme po červené směrem k Novému dvoru (3,5 km) a Chrámu Tří Grácií (4,5 km) – v podobě kolonády na půlkruhovém půdoryse z r. 1824 – 1825 podle plánů J.K Engla. Pod Ladenskou alejí, kterou křížíme, přijdeme k pseudogotické kapli sv. Huberta (6,5 km) (návrh J. Wingelmuller). Pokračujeme stále po červené značce, která nás přivede k Dianinu chrámu, též zv. Rendez-vous (8 km), v podobě římského vítězného oblouku z r. 1810 – 1813 podle J. Hardtmutha. Dále nás značka přivede k vlakové zastávce Valtice-město (11 km). Na návrší nad vlakovou zastávkou na konci kaštanové a lipové aleje na závěr naší vycházky uvidíme jednopatrový zámeček Belveder (J. Kornhausel).
Integrovaný dopravní systém: Z Brna do Břeclavi doporučujeme použít vlaky linkyS3 nebo R5, z Břeclavi do Lednice pak pokračovat autobusem linky 570. Tyto informace platí i pro cestu zpět.  Turisté, kteří se ocitnou po naší doporučené vycházce ve Valticích se mohou z železniční stanice Valtice-město do Břeclavi dopravit vlakem linky S8.
Autem: Z Brna po dálnici D2. Na 41. kilometru opusťte dálnici ve směru na Podivín a Lednici. Celková vzdálenost je 54 km, doba jízdy 38 minut.