Klášter Porta Coeli

Raně gotický cisterciácký klášter Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova, od r. 2010 je prohlášen Národní kulturní památkou. Klášter byl založen Konstancií Uherskou, královnou – vdovou po Přemyslu Otakarovi I., a vystavěn v letech 1233-1239, také za podpory jejích dvou synů, krále Václava I. a markraběte moravskéhoPřemysla. Po své smrti v roce 1239 byl Přemysl v tomto klášteře také pohřben – stejně jako o rok později i jeho matka, královna-vdova Konstancie.

Proslavenou dominantou kláštera je románsko-gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcená roku 1239. Je trojlodní, s příčnou lodí a protáhlým presbytářem. Západní strana lodi je zdobena výrazným portálem francouzského typu. Jedná se o vzácnou ukázku stylu tzv. burgundsko-cisterciácké gotiky. Vnitřní vybavení baziliky je barokní, pořízené po roce 1764. Architektonicky zajímavá je také křížová chodba s rajskou zahradou a kapitulní síň z let 1260–1270 s původním kamenným pulpitem. Tyto unikátní umělecké skvosty jsou přístupné celoročně.

V areálu kláštera sídlí Podhorácké muzeum se stálou expozici Dějiny a současnost kláštera Porta Coeli a pravidelnými výstavami. Přes vstup a pokladnu muzea, v hodinových intervalech, jsou zpřístupněny prostory gotického jádra kláštera: kostel, křížová chodba s rajskou zahradou a kapitulní síň.
Informace o probíhajících výstavách, bohoslužbách, akcích, otevírací době a o výši vstupného lze číst na stránkách Podhoráckého muzea, nebo na stránkách kláštera Porta Coeli.

Autor snímku: Daniel Fišer, převzato z www.wikipedia.cz

Tip na výlet: z Tišnova okolo kláštera Porta Coeli v Předklášteří do Dolních Louček. Od nádraží v Tišnově se vydáme po modré značce ke klášteru Porta Coeli (1,7 km). Po prohlídce muzea a baziliky budeme pokračovat po modré k rozcestí Nad Nelepčí (3,5 km). Zde už výlet vede nádhernými lesy a nedotčenou přírodou. Nad Nelepčí navážeme na zelenou značku a vystoupáme na vrchol Pasník (4,7 km) do výšky 543 m.n.m. Odtud, a také cca o 2 km dále, je pěkná vyhlídka do údolí a zejména na elegantní železniční viadukt v Dolních Loučkách. Pokračujeme po zelené k silničnímu rozcestí Chytálky (bus 163) (8,5 km). Společně se žlutou značkou jdeme k turistickému rozcestí Mírová nad železniční tratí (10 km). Opustíme zelenou a po žluté značce okolo tratě dojdeme k železniční zastávce Dolní Loučky (11 km). Od zastávky budeme doslova vhlížet do portálu tunelu, který byl ražen v l. 1940 – 42. K tunelu se váže historická zajímavost, až do konce války tunel sloužil jako továrna na výrobu letadel Messerschmitt 109 pro německou armádu. První vlak projel tunelem teprve v r. 1953. Turistická mapa.

Integrovaný dopravní systém: Z Brna do Tišnova a Dolních Louček použijeme vlak linky č. S3.

Autem: Z Brna po silnici I/43 do Kuřimi, pokračujeme po silnici 385 do Tišnova. Orientační vzdálenost a doba jízdy z centra Brna: 28 km; 35 min.