Galerie Rudolfa Březy v Podolí u Brna

Východně od Brna, ve vzdálenosti 8 km, na severním okraji Slavkovského bojiště a jižním okraji Drahanské vrchoviny, v údolí Říčky, leží obec Podolí. Obec je připomínána v roce 1237, ovšem archeologické nálezy dokládají nad obcí lokality tzv. bohunicienu z poč. mladšího paleolitu. V zahradách domů v jižní části obce prokopáno rozsáhlé pohřebiště (přes 100 žárových hrobů), které dalo název jihomoravské kultuře pozdní doby bronzové (tzv. podolského typu).

V obci se nachází farní novorománský kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1899.

V Podolí se také nachází Galerie Rudolfa Březy (*5.4.1988 v Podolí, † 2.1.1955 v Praze), místního rodáka. Rudolf Březa po vyučení v Brně v závodě Antonína Tomoly a čtyřleté praxi u firmy Lehmann ve Vídni odešel na studia na umělecko-průmyslovou školu v Praze. Poté studoval u prof. Suchardy figurální speciálku. V neposlední řadě pomohly jeho uměleckému růstu studijní pobyty v Itálii, Německu a ve Francii. Jeho nadějný růst zbrzdila první světová válka, kdy byl nasazen v Haliči a na italské frontě. Vrátil se jako legionář, nicméně ještě do poloviny roku 1919, tedy rok po skončení války, byla jeho jednotka na obranu mladičkého československého státu nasazena do bojů na obranu slovensko-maďarské hranice.

Výše uvedený životopisný úvod je nutný pro pochopení Březova díla jako angažovaného umělce. Je autorem řady portrétů a plastik řady osobností tehdejšího politického i hospodářského života. Vytvořil oficiální znak Československých legií, řadu pamětních medailí vojenských pluků, a mnoho návrhů cen pro sportovní kluby a aktivizující se sokolské jednoty. Z tohoto období patří k jeho dochovaným dílům pomník T.G. Masaryka v Dobrovici (1927), památníky odboje v Mnichově Hradišti, Praze-Vokovicích, Sadské, Lysé nad Labem, Libochovicích aj. Za pozornost stojí i méně angažovaná díla, např. pomník mistra Jana Husa v Roudnici nad Labem (1928) nebo sousoší s plastikou Bedřicha Smetany v Olomouci (1925).

V okolí Brna můžeme spatřit jeho práce v jeho rodném Podolí, kde vytvořil památník padlým v první světové válce (1921), náhrobek rodiny Březových (1947). Můžeme obdivovat také náhrobek rodiny malíře Aloise Kalvody ve Šlapanicích či památník odboje v Rousínově.

Není zajisté překvapující, že komunisté Březovo dílo nechali z ideologických důvodů upadnout v zapomnění. Březa byl spjat s tvorbou pro prvorepublikové představitele státní moci. Navíc byl legionář. Po roce 1989 byla ovšem část Březova díla vyhledána a shromážděna. Tato sbírka byla tematicky uspořádána a na výstavě ve francouzském městě Darney představila Rudolfa Březu jako umělce – legionáře a bojovníka. V roce 1998 byla sbírka vystavena na Slavkovském zámku v rámci vzpomínkových slavností k 80. výročí založení Československa. Sbírka plastik obsahující komorní i monumentální díla (legie),nakonec zakotvila v jeho rodném Podolí, a dala název stále expozici – Galerie Rudolfa Březy.

Galerii Rudolfa Březy naleznete v budově Obecního úřadu v Podolí na adrese Podolí č. 1, Stálou expozici obecní úřad pravidelně otevírá v květnu při příležitosti podolské pouti a ve dnech velikonoční výstavy. Po dohodě je možné otevřít galerii zájemcům i v jiném termínu.
Bližší informace o galerii, otevírací době a vstupném lze získat dotazem na obecním úřadě.

Tip na výlet: Z Podolí vede přes Mariánské údolí v Líšni do obce Ochoz zhruba 11 kilometrová trasa lesnatým rekreačním údolím, jedním z nejhezčích v brněnském okolí. Na modrou značku natrefíme na severním okraji obce. Abychom ji našli, musíme se jen zorientovat. Asi po 300 m chůze směrem na sever, měřeno od obecního úřadu, přijdeme k rozcestníku. Od něj pokračujeme směrem Mariánské údolí MHD (1 km) a po pohodlné cestě k Muchově boudě, oblíbená výlet. restaurace (4,5 km). Od Muchovy boudy již pokračujeme v CHKO Moravský kras přes Říčky, koup. (6,5 km), Horní mlýn (8 km), mineme odbočku k jeskyni Pekárna, která je proslulá významnými archeologickými nálezy, a přijdeme k Ochozské jeskyni, rozc. (9 km), Ochoz u Brna, IDS (10,5 km).

 

Integrovaný dopravní systém: Z Brna lze do Podolí (vystoupit na zastávce Šlapanice, Bedřichovice, do Podolí dojít asi 1 km pěšky) využít autobus č. 701 nebo702, případně 151, která jezdí sice méně často, ale zastaví přímo ve středu obce Podolí. Z Ochozu do Brna lze využít linku 201, 202 nebo 210.

Autem:  po silnici č. 430 směr Vyškov, za kruhovým objezdem mezi Slatinou a Líšní dále pokračovat směr Vyškov, a po 2,2 km odbočit vlevo do Podolí. Vzdálenost z centra Brna 12 km, 16 minut.