Slovanské hradiště v Mikulčicích

Nejvýznamnější archeologické naleziště v České republice nalezneme 6 km JZ od Hodonína. Zde, v Dolnomoravském úvalu na řece Moravě, se nachází Mikulčice. V místě zvaném Na valech bylo na pravém břehu řeky Moravy od r. 1954 postupně odkryto slovanské blatné hradiště, chráněné původně rameny řeky. Nálezy byly v odborných kruzích natolik ohromující, že už po necelých devíti letech od zahájení…

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity

Oblíbeným místem návštěv Brňanů s rodinami je botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně. Zejména sbírka orchidejí je považována za jedinečnou a jednu z nejkrásnějších ve střední Evropě. Laskavý čtenář promine, že jsem si dovolil navýsost vědecké univerzitní pracoviště zařadit mezi muzea a galerie. Dovolil jsem si tuto pošetilost z důvodu, že se jedná o cílevědomě tvořenou sbírku orchidejí, uchovávanou pro…

Galerie Rudolfa Březy v Podolí u Brna

Východně od Brna, ve vzdálenosti 8 km, na severním okraji Slavkovského bojiště a jižním okraji Drahanské vrchoviny, v údolí Říčky, leží obec Podolí. Obec je připomínána v roce 1237, ovšem archeologické nálezy dokládají nad obcí lokality tzv. bohunicienu z poč. mladšího paleolitu. V zahradách domů v jižní části obce prokopáno rozsáhlé pohřebiště (přes 100 žárových hrobů), které dalo název jihomoravské…

Moravské kartografické centrum Velké Opatovice

Expozice Moravského kartografického centra se nachází v rekonstruované části zámku ve Velkých Opatovicích. Expozice předkládá návštěvníkovi historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografické zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku. Ústředním exponátem je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zaujímá cca 110 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty jsou…

Muzeum Blansko

Tradice blanenského muzejnictví sahá do roku 1854, kdy v Blansku založil první soukromé muzeum lékař salmovských železáren, doktor Jindřich Wankel, známý speleolog, objevitel velmi cenných nálezů z jeskyně Býčí skála v Josefovském údolí u Adamova. Není bez zajímavosti, že Wankel bydlel v hospodářských budovách u zámku, který se stal o více než 100 let později sídlem současného blanenského muzea. Za…