Náměšť nad Oslavou

Na řece Oslavě, na severním okraji Znojemské pahorkatiny, 18 km V od Třebíče, leží nad městem, barokně upravený renesanční zámek Náměšť nad Oslavou. Původní hrad ze 2. pol. 13. stol., jehož pozůstatkem je do dnešního renesančního zámku zakomponovaná válcová věž z lomového kamene, přestavěli Žerotínové, příznivci Jednoty bratrské. Od r. 1530 zde měla Jednota slavnou tiskárnu, v níž byla v r….

Klášter Porta Coeli

Raně gotický cisterciácký klášter Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova, od r. 2010 je prohlášen Národní kulturní památkou. Klášter byl založen Konstancií Uherskou, královnou – vdovou po Přemyslu Otakarovi I., a vystavěn v letech 1233-1239, také za podpory jejích dvou synů, krále Václava I. a markraběte moravskéhoPřemysla. Po své smrti v roce 1239 byl Přemysl v tomto klášteře také…

Letohrádek Mitrovských

V sousedství Mendlova náměstí v Rybářské ulici na Starém Brně stojí drobná zámecká stavba pozdně barokního letohrádku v dekorativním stylu Ludvíka XVI. Letohrádek, přízemní obdélníková budova se středním rizalitem na kruhovitém půdorysu,  se nápadně odlišuje od ostatní pozdně barokní architektury v Brně. Je jedinečný na celé Moravě. Letohrádek nechal vybudovat v 80. letech 18. století příslušník starobylého šlechtického rodu…

Lednice

Na pomezí Moravy a Rakouska, v povodí Dyje mezi Mikulovem a Břeclaví, na místě původní tvrze, existující už před r. 1222, kdy se datuje první zmínka o Lednici v listině olomouckého biskupa Roberta, a také na místě pozdějšího hradu, byla v poslední čtvrtině 17. stol. zbudována reprezentativní letní rezidence Lichtenštejnů. Zámek je vrcholným dílem romantické architektury u…

Lysice

9 km JZ od Boskovic leží obec Lysice, které patří již od minulého století k vyhledávaným místům turistiky a rekreace. Předurčuje je k tomu malebná pahorkatá okolní krajina na pokraji Českomoravské vysočiny, ve které se střídají lesy s loukami a nádhernými výhledy. Přírodní park „Lysicko“ vytváří spolu se sousedními přírodními parky „Halasovo Kunštátsko“ a „Svratecká…

Mikulov

V Mikulovské vrchovině, 18 km záp. od Břeclavi a 50 km jižně od Brna, na hlavním silničním hraničním přechodu do Rakouska, leží pod Pálavskými vrchy město Mikulov. Na skalnatém návrší nad městem ční výrazná dominanta města – rozsáhlý zámek. Zámek v dnešní podobě tvoří rozsáhlý komplex budov severojižního směru, se dvěma předdvořími a vlastním dvoupatrovým zámkem kolem…

Pernštejn

2 km Z od obce Nedvědice, v Nedvědické vrchovině, na táhlém hřbetu nad soutokem Nedvědičky se Svratkou, se rozkládá Národní kulturní památka, majestátný hrad Pernštejn. Rodové sídlo předního moravského rodu Pernštejnů patří dnes mezi nejmohutnější a nejlépe dochované hrady v České republice. Jádro hradu z 2. pol. 13. stol. bylo přestavováno a rozšiřováno Vilémem z…

Rosice

Zámek Rosice leží pouhých 17 km Z od Brna ve stejnojmenném městě v tzv. rosicko-oslavanské pánvi. Nezapře bohatou a zajímavou historii, ovlivněnou významným šlechtickým rodem Žerotínů, z nichž Karel st. ze Žerotína – moravský zemský hejtman a humanista, zvolil Rosice za své hlavní sídlo. Rozsáhlý renesanční zámek je dominantou západní části města. Stojí na místě původního hradu, vybudovaného zřejmě již ve…

Slavkov u Brna

Na řece Litavě, v Litenčické pahorkatině, 20 km východně od Brna, se nachází Slavkov u Brna, ve světě známý pod původním názvem Austerlitz, a zámek, proslulý jako významné architektonické dílo, které odráží barokní a klasicistní stavební vývoj, jak v exteriéru, tak v interiérech. V neposlední řadě pak je zámek vsazen do událostí jedné z nejvýznamnějších světových bitev všech dob, známé…

Veveří

Na severním okraji Brna, na pravém břehu Brněnské přehrady napájené vodami řeky Svratky, se na skalnatém ostrohu rozkládá rozsáhlý hrad Veveří. Předchůdcem hradu bylo hradiště, založené podle pověsti kolem r. 1059 moravským údělným knížetemKonrádem I. Hradiště bylo sídlem královských purkrabí. Písemné prameny uvádí v r. 1213 jako prvního purkrabí Štěpána, pravděpodobného předka pánů z Pernštejna. Původní pozdně románský…