Ach, ty ženy …

Výstava připravená ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně přiblížuje návštěvníkům nelehký úděl ženy na přelomu 19. a 20. století.

Návštěvníci vdechnou atmosféru skrze fotografie, rodné listy, vysvědčení a školní sešity, kuchařské knihy a sešity našich maminek, babiček a prababiček. Vzpomínky, dopisy, hygienické pomůcky, předměty spojené s mateřstvím a výchovou dětí, šaty a oděvní doplňky, méně obvyklé kuchyňské pomůcky a jiné předměty vztahující se k tomuto tématu. Výstava také představuje významné šlapanické ženy přelomu 19. a 20. století.